Vragen uitvinders: Waarom alle stappen moeten worden doorlopen?